Lịch học

Tổng hợp thông tin lịch học, lịch khai giảng các khóa đào tạo nối mi tại Hoaly's nhằm giúp các học viên có thể theo dõi và nắm bắt thông tin chính xác nhất. Nếu các học viên muốn đăng ký học nối mi tại Hoaly's vui lòng theo dõi lịch học tại đây để có được những thông tin kịp thời cho mình