TIN TỨC

NỐI MI CÓ HẠI KHÔNG? BIẾT SỰ THẬT NÀY SẼ GIÚP BẠN THỞ PHÀO

NỐI MI CÓ HẠI KHÔNG? BIẾT SỰ THẬT NÀY SẼ GIÚP BẠN THỞ PHÀO

Nối mi có hại mắt không khiến rất nhiều bạn chưa từng nối mi hoặc đã nối mi thật sự rất lo lắng. Vậy đâu là đáp án chính xác cuối cùng cho vấn đề này. Ora sẽ dẫn chứng từ các nguồn khoa học tin cậy để có câu trả lời thuyết phục dành cho bạn nhé.