Sản phẩm khác

Sản phẩm khác liên quan đến công tác nối mi, chăm sóc mi như: dung dịch tẩy protein, chổi chải mi, mặt nạ mắt, keo dán chống nước, tăm tháo mi, túi đựng dụng cụ... giúp cho công tác nối mi trở nên đơn giản nhanh chóng và dễ dàng hơn